Wycieczka: Gdańsk - Stare Miasto

(obszar poza murami na północ od Gł. Miasta)     2 - 2.5h

Poznamy zarówno zabytkowe budynki pamiętające czasy krzyżackie jak
również te związane z  najnowszą historią Gdańska.
Budynek Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku .  Miejsca związane
z wydarzeniami z 1980 i założeniem  pierwszego niezależnego
samorządnego związku zawodowego  "Solidarność"
Prawie 1000 lat temu znajdował się na obszarze dzisiejszego Zamczyska
gród obronny w którym przebywał namiestnik króla Polskiego z załogą.